Julia Yates na spletnem predavanju o terapiji sprejemanja in predanosti

Oktober smo na projektu NKT VKO pričeli z odličnim spletnim predavanjem doktorice psihologije iz Londonske Univerze, gospe Julie Yates.

Specializirana je za razvoj posameznikov in poteke njihovih karier, za coaching ter visokošolsko poučevanje in usposabljanje na področju karierne orientacije. Še zlasti jo zanima sam proces kariernega odločanja, karierni razvoj oseb, ki se soočajo s posebnimi ovirami, ter povezovanje teoretičnega in praktičnega vidika kariernega coachinga.

Predavanje naslovljeno »Terapija sprejemanja in predanosti: dodana vrednost sodobnemu kariernemu razgovoru« (Acceptance and Commitment Therapy: adding value to contemporary career conversations) je bilo osrediščeno na predstavitev koncepta ACT terapije, ki je lahko še zlasti koristna pri svetovalnem delu, ko karierni strokovnjak pomaga stranki poiskati odgovore na vprašanja identitete, vrednot, motivacije ali ko dela z njo na omejevanju vpliva tesnobnih oziroma negativnih misli in občutenj. Yatesova je na kratko predstavila teoretična izhodišča ACT terapije, nekoliko več časa pa je posvetila konkretnim, ACT »prijaznim« tehnikam ter predstavitvi matrice (ki je nekakšen »zemljevid« stanja in želenih sprememb), s katero si lahko prav tako učinkovito pomagamo pri svetovalnem delu.

ACT za razliko od behaviorističnega pristopa (ki poskuša negativna čustva ali misli nadomestiti s pozitivnimi) pripoznava vpliv morebitnih negativnih izkušenj, občutenj, misli. Ne skuša jih z ničemer nadomestiti, temveč spodbuja k usvajanju vedenj, s katerimi lahko zmanjšamo vplive morebitnih prisotnih negativnih izkušenj, občutenj ali misli.

Predpostavka ACT terapije je torej, da je vsakdo zmožen naučiti se sprejemati svoje negativne izkušnje, misli in občutja, jih s pomočjo vrednot in lastne volje preseči ter živeti takšno življenje, kakršnega si sam želi. Moč izhaja iz psihološke fleksibilnosti, ki lahko preko procesa sprejemanja privede do predane akcije in uspešne izvedbe želenih sprememb.

Udeleženci so s strani predavateljice prejeli številne praktične namige, v zaključku pa tudi koristne bralne napotke za nadaljnje samostojno spoznavanje ACT terapije.

Usposabljanje “Smelo svetovanje za svetovalce” iz programa Dare to Lead

Šolske svetovalce za karierno svetovanje vabimo na usposabljanje Smelo svetovanje za svetovalce, ki izhaja iz licenčnega programa Dare to Lead; programa krepitve poguma, utemeljenega na dolgoletnih raziskavah in praktičnih izkušnjah dr. Brené Brown. Psihologinja Katarina Veselko, zaposlena v podjetju OK Consulting, je edina v Sloveniji, ki ima mednarodno licenco za izvajanje programa.

Usposabljanje bo potekalo tri dni, in sicer 19., 20. in 21.10.2021. Prva dva dni od 9.00 do 18.00, tretji dan pa od 9.00 do 12.00. Izvedeno bo na sedežu podjetja OK Consulting (Celovška 291, Ljubljana). Če zaradi epidemioloških razmer izvedba ne bo mogoča v živo, bo program prilagojen na šest 4-urnih spletnih srečanj.

1. sklop etičnih smernic VKO: Etična odgovornost do strank

Etične smernice določajo bistvene elemente ter želene cilje etičnega vedenja in na tak način spodbujajo strokovni in etični razvoj izvajalcev VKO.

Etične smernice VKO sestavlja 5 sklopov smernic. Prvi sklop je najbolj obširen, saj zajema 12 izjemno pomembnih smernic, ki govorijo o odnosu med stranko in svetovancem:

 1. Upoštevanje celostnih potreb strank
 2. Spoštovanje dostojanstva stranke
 3. Spoštovanje strankinih vrednot
 4. Zagotavljanje preglednosti in zaupnosti
 5. Izogibanje navzkrižju interesov
 6. Ustrezno in prilagojeno informiranje
 7. Upoštevanje usmeritev za uporabo IKT pri VKO
 8. Korektna strokovna predstavitev
 9. Ustrezna usposobljenost
 10. Korist stranke je prioriteta
 11. Družbena odgovornost
 12. Aktivno zavzemanje za enakost in proti vsem oblikam nasilja

Večina teh smernic je bilo vsebovanih tudi v prejšnjih Etičnih standardih, npr. celovita obravnava strank, spoštovanje strankinega dostojanstva in vrednot, zaupnost storitev, storitve prilagojene posamezni stranki, enakopravnost za vse skupine strank. Določene smernice pa so dodane oziroma se zaradi današnjih razmer bolj poudarjajo:

 • Smernica 7: zgolj posredovanje spletnih naslovov je neustrezno. Različni spletni portali in družbena omrežja so v pomoč pri razvoju kariere, njihova uporaba mora biti dopolnilo živemu stiku stranke s svetovalcem. Svetovalec mora stranki razložiti zakaj in kako bo uporabila IKT, uporabi pa mora slediti pogovor o novih spoznanjih ter kako ta vplivajo na karierne odločitve.
 • Smernica 10: kadar storitve kariernega razvoja potekajo kot plačljiva dejavnost, mora biti cena teh storitev že vnaprej znana strankam in za njih sprejemljiva. Stranke se seznani z izvajalci, ki storitve izvajajo brezplačno.
 • Smernica 11 in 12: svetovalci skrbijo za družbeno odgovornost tako, da zagotavljajo vsem uporabnikom enake možnosti. Kadar ugotovijo, da stranke v izobraževanju in zaposlovanju niso obravnavane enakopravno, si aktivno prizadevajo za spremembe.

Tako kot naše stranke nagovarjamo h kakovostni samooceni, je že hiter pregled čez predstavljene etične smernice lahko dobra priložnost tudi za samooceno našega dela na področju karierne orientacije 😉. Kako bi pa vi ocenili vašo odgovornost do strank?

 

Preberite več o etičnih smernicah VKO v brošuri >>

 

Konferenca: Kakovostno delo za kakovostno življenje

Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obveščajo, da se bo v četrtek, 7. oktobra, med 9.15 in 16.45 prek spleta odvila konferenca na visoki ravni “Kakovostno delo za kakovostno življenje”.

Konferenca bo z vidika oblikovanja politik, najnovejših znanstvenih dognanj in dobrih praks ponudila razprave o nekaterih pomembnih vidikih kakovostnih, torej trajnostnih, delovnih okolij, zlasti varnega in zdravju neškodljivega dela, usposobljenosti za delo v vedno bolj digitaliziranih delovnih okoljih ter usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja ob hkratnem upoštevanju demografskih sprememb ter enakih možnosti.

Praktični vodnik po razburkanih vodah kariernega svetovanja

Izšla je nova zanimiva publikacija za karierne svetovalce v angleškem jeziku: “A Practitioner’s Guide to Uncharted Waters of Career Counselling – a Critical Reflection Perspective”. Nastala je kot del mednarodnega projekta Erasmus+, ki je združil karierne izvajalce iz petih partnerskih držav, in sicer iz Češke, Danske, Grčije, Španije in Združenega kraljestva.

Knjiga ponuja pogled na vlogo kariernega svetovalca z drugačnega zornega kota – iz vidika odnosov: do nas samih, do naše skupnosti in do sveta. Analizira njihov vpliv na naše delo in se poglablja v teme in izzive, na katere lahko znotraj obravnavanih področij naleti prav vsakdo. Odražajo se tudi v splošni tematski strukturi knjige. Povezujeta jo temi kritičnega mišljenja in avtorefleksije, ki imata pomembno vlogo v celotni publikaciji.

Brezplačni izvod je na voljo v knjižnici VKO točke.

Na voljo elektronska verzija Vprašalnika pripravljenosti na podjetništvo (ePNP)

Na projektu NKT VKO nadaljujemo z nadgradnjo portala e-VKO. Čez poletje smo z namenom boljše dostopnosti VKO v razmerah, ki so posledica epidemije, razvili nov pripomoček: elektronsko različico Vprašalnika pripravljenosti na podjetništvo (ePNP).

Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo, avtorja Johna D. Liptaka, je namenjen uporabi v katerikoli organizaciji, ki posameznikom nudi karierno ali zaposlitveno svetovanje, da jim pomaga raziskati njihove podjetniške možnosti. Uporabljajo ga lahko strokovnjaki v srednjih šolah, v kariernih centrih, v zavodih ali v agencijah, ki želijo svoje svetovalne dejavnosti dopolniti z učinkovitim digitalnim pripomočkom.

Namenjen je ciljni skupini oseb od končane srednje šole dalje, ki razmišljajo o lastni podjetniški dejavnosti. Pomaga jim oceniti, ali imajo osebnostne značilnosti, znanja, motivacijo in vire za zagon ter uspešno poslovanje lastnega podjetja. Uporabniki lahko rezultate vprašalnika izkoristijo kot dodatno informacijo o samem sebi, in so jim v pomoč pri sprejemanju bolj ozaveščenih kariernih odločitev.

ePNP je narejen tako, da posamezniku omogoča samostojno in preprosto reševanje prek spleta ter mu zagotovi takojšnje rezultate, ki jih lahko po želji enostavno deli tudi s svojim kariernim svetovalcem.

Testiranec do e-vprašalnika dostopi preko usmeritve s strani svetovalca (zgolj preko posredovane povezave, dodelitev ni potrebna). Na vstopni strani lahko vnese poljuben elektronski naslov, nato prične z reševanjem. Ko označi vse postavke in klikne na gumb »zaključi«, program izračuna rezultat. Pojavi se okno, kjer je na voljo avtomatsko generirano poročilo z grafično in tekstovno interpretacijo rezultatov, ki si ga lahko testiranec naloži oz. shrani na svojo napravo. Če je predhodno vnesel elektronski naslov, se mu PDF dokument s poročilom avtomatsko pošlje na vneseni naslov.

Elektronski vprašalnik ePNP je brezplačen in prosto dostopen na odprtem delu portala e-VKO, tukaj >> https://www.e-vko.si/pnp.

Vabljeni k uporabi novega kariernega pripomočka!

Pripravljenost mladih za karierne odločitve v času pandemije

V okviru OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) poteka projekt Pripravljenost mladih za karierne odločitve, katerega namen je oblikovati priporočila vladam, šolam, delodajalcem in drugim zainteresiranim o tem, kako v času pandemije najbolje pripraviti mlade na prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Učinkoviti izobraževalni sistemi lahko mlade opremijo z viri, ki jih potrebujejo za kritično povezovanje svojih znanj in izkušenj pridobljenih tekom šolanja s prihodnjim delom pri delodajalcih.

V ugotovitvah raziskave so na podlagi podatkov iz longitudinalnih študij (Avstralija, Danska in Švica) in drugih raziskav opredelili karierne dejavnike pri mladih, ki vplivajo na njihovo uspešnost pri zaposlovanju v odraslosti (prehod v zaposlitev ter status dela in doseženi dohodek):

 • karierna odločenost (natančnost kariernega načrta),
 • usklajenost izobraževanja s poklicnimi željami,
 • karierne ambicije (pričakovanja glede študija in zaposlitve),
 • motivacija (razumevanje dolgoročnih koristi izobraževanja),
 • težnja k manj priljubljenim poklicem.

Predstavljajo tudi primere kariernih dejavnosti, ki lahko pripomorejo pri razvoju takšnih značilnosti.

V letu 2021 bo OECD v sodelovanju z ICCDPP (The International Centre for Career Development and Public Policy) organiziral več dogodkov, kjer bodo prestavili ugotovitve raziskave in priporočila za delo z mladimi:

 1. Brezplačen webinar z naslovom Kako odnos do kariere pri mladostnikih vpliva na njihovo zaposlovanje v odraslosti. Webinar je potekal v angleškem jeziku, 18.6.2021 ob 16.00. Govorniki so bili: Sareena Hopkins, članica upravnega odbora ICCDPP in izvršna direktorica Kanadske fundacije za razvoj kariere; Stephen Logan, namestnik ravnatelja šole Malet Lambert, Hull, Združeno kraljestvo; Anthony Mann, višji analitik politik, OECD. Vsi, ki ste webinar zamudili, si lahko ogledate posnetek.
 2. Brezplačno spletno konferenco Pripravljenost mladih za karierne odločitve, ki bo potekala od 27. do 29. oktobra 2021. Konferenca se bo pričela s predstavitvijo Andreasa Schleicherja (direktorja OECD za izobraževanje in poklicne spretnosti) o izsledkih nove analize nacionalnih longitudinalnih raziskav. Predstavljena pa bodo tudi orodja, ki jih lahko uporabijo snovalcev politik in praktiki na področju karierne orientacije ter širše raziskave in prakse, pomembne za učinkovitejši prehod mladih v zaposlitev. Če bi želeli predstaviti vaš primer dobre prakse ali izsledke raziskave na obravnavano tematiko, lahko prispevek oddate do 7. julija. Odprte so tudi že prijave za udeležbo na konferenci.

Nove prilagoditve portala e-VKO

Na projektu NKT VKO nadaljujemo z nizom prilagoditev portala e-VKO, ki potekajo v okviru obsežnejših sprememb z namenom zagotavljanja boljše učinkovitosti tega e-pripomočka. Novosti bodo na portalu e-VKO na voljo od petka 28.5.2021 dalje.

e-VKO portal z e-pripomočki VKO

Tokrat je bil fokus na izboljšavah ali uvedbah nekaterih funkcionalnosti v administrativnem delu portala. Za svetovalne delavce smo razširili nabor možnosti prikaza in urejanja testirancev ter dodali novo funkcionalnost izvoza podatkov o rezultatih izpolnjenih vprašalnikov.

Sedaj lahko svetovalni delavec upravlja s podatki v dveh možnih pogledih.

V osnovnem pogledu »Testiranci« so prikazani vsi testiranci posameznega svetovalca, dostopni so gumbi za izvedbo različnih akcij. Služi za urejanje podatkov o testirancih, možen je uvoz skupine oseb iz Excela, izvoz podatkov v pdf ter pošiljanje povabitvenih sporočil. Spremljati je mogoče tudi stanje dodeljenih vprašalnikov ter dostopati do poročil o rezultatih. Svetovalec lahko testirance išče oz. razvršča po imenu in priimku oz. po skupini. Za bolj učinkovito urejanje je v osnovnem pogledu dodana nova funkcionalnost skupinskega izbrisa testirancev. Svetovalni delavec s pomočjo filtra najprej določi skupino testirancev, ki jo želi v enem koraku izbrisati, ob kliku na gumb »akcije« se mu pojavi opcija »izbriši testirance iz skupine«, po potrditvi dodatnega varnostnega opozorila pa se izvede brisanje celotne izbrane skupine.

V pogledu »Rezultati« lahko svetovalni delavec izbere bodisi rezultate za vprašalnike VTKO – SŠ, bodisi rezultate za vprašalnike VSO – SŠ. Ti so v privzetem načinu sortirani od najnovejših na vrhu seznama pa do najstarejših na koncu. Za boljšo orientacijo je v vsakem od obeh sklopov navedeno, kje se uporabnik trenutno nahaja. Dodan je nov stolpec »Hitri pregled«, iz katerega lahko svetovalni delavec že na prvi pogled razbere, kakšni so rezultati posameznega testiranca, saj so ti barvno prikazani. Razvidno je torej, kakšna je »stopnja težav« oziroma kakšen je prevladujoči stil odločanja vsakega testiranca po lestvicah obeh vprašalnikov. Novost pri prikazu rezultatov je tudi ta, da lahko znotraj vsakega sklopa svetovalni delavec opredeli skupino ali časovno obdobje izpolnjevanja vprašalnikov ali kombinira oba filtra skupaj. Ko s pomočjo zgoraj opisanih možnosti opredeli neko določeno skupino testirancev, za katere bi želel imeti skupno datoteko z rezultati vprašalnikov (npr. za lažje delo z dijaki v razredu), se lahko posluži še nove funkcionalnosti, ki omogoča izvoz podatkov o rezultatih testiranj v Excel. Dostopna je preko klika na gumb “akcije” ter izbire opcije “izvoz rezultatov”. Odpre se datoteka, kjer so rezultati po seznamu predhodno opredeljene skupine, vsebuje pa vse osnovne podatki ter tekstovno, številčno in barvno prikazane rezultate testiranj.

Vsi, ki portal e-VKO pri svojem delu že uporabljate, od petka 28.5.2021 dalje vabljeni k preizkusu novih funkcionalnosti. Če pa ste med tistimi, ki ga želite še spoznati, nam za več informacij pišite oz. pošljite izjavo za dostop na vko@ess.gov.si.

 

 

Obraz kipa

Brošura Etične smernice IAEVG

Zgodovina

Mednarodno združenje za izobraževalno in poklicno orientacijo (International Association for Educational and Vocational Guidance – IAEVG) je v prizadevanju za etično izvajanje karierne orientacije že leta 1995 sprejelo Etične standarde, ki so veljali skoraj 30 let. Prvi etični standardi so bili večinoma usmerjeni v delo svetovalca s strankami, kar je v prenovljenih Etičnih smernicah zgolj eden od petih sklopov. Nove Etične smernice so bile sprejete na letni skupščini IAEVG konec leta 2017.

Leta 2018 smo v okviru projekta Razvoj storitev in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO (ki ga izvaja ZRSZ) obiskali več koncesionarjev MDDSZ, ki so izvajali delavnice vseživljenjske karierne orientacije (VKO) za brezposelne. Preverjali smo kazalnike kakovostnega izvajanja delavnic, med katerimi je pomembna tudi etika svetovalcev. Ugotovili smo, da je etično ravnanje večinoma določala vsaka izvajalska organizacija v svoji viziji in poslanstvu, pri čemer poudarki niso bili vedno enoznačni. Izvajalci so večinoma slabo poznali združenje IAEVG in njihove Etične smernice. Odločili smo se, da jih prevedemo in priredimo glede na organiziranost VKO v Sloveniji.

Slovenska priredba je bila pripravljena sredi leta 2019. Originalnim Etičnim smernicam smo dodali slovenski predgovor, ki govori o njihovem nastanku ter pojasnjuje izraze, ki se v slovenski praksi ne uporabljajo vedno enoznačno. Slovenske Etične smernice je pregledala in v začetku leta 2020 potrdila tudi Strokovna skupina za VKO.

Brošuro Etične smernice IAEVG želimo predstaviti vsem, ki se tako ali drugače srečujejo s področjem načrtovanja in vodenja kariere: odločevalcem, ki pripravljajo krovne dokumente in zagotavljajo finančna sredstva, nacionalnim ustanovam, ki skrbijo za izvajane VKO na posameznih področjih, ustanovam, ki VKO zagotavljajo strankam in v njih zaposlenim svetovalcem.

Vsebina Etičnih smernic IAEVG

Mednarodno združenje IAEVG v uvodu povzame svoje poslanstvo, da naj bo VKO dosegljiva vsem prebivalcem sveta, izvajajo pa naj jo kompetentni strokovnjaki. IAEVG se zaveda, da kariera posameznika ne zaznamuje le njega samega, temveč vpliva na njegovo družino, skupnost, ki ji pripada in družbo. Vsi ljudje pa nimajo enakih kariernih možnosti, saj so te odvisne tudi od socialnega okolja, ki je pogosto povezan s stopnjo izobrazbe. Zato IAEVG spodbuja karierne svetovalce, da se zavzemajo za večjo družbeno pravičnost tako lokalno (znotraj držav), kot tudi na globalnem trgu dela.

Namen Etičnih smernic je spodbujati karierne svetovalce, da pomagajo strankam krepiti njihove spretnosti in jih spodbujajo k trajnostni karieri. V tem pogledu smernice služijo kot vodilo za:

 • praktično delo kariernih svetovalcev,
 • načrtovanje politik in storitev znotraj organizacij, zadolženih za VKO,
 • javnost, kaj lahko pričakuje od storitev VKO,
 • oblikovanje meril za evalvacije,
 • strokovni razvoj kariernih svetovalcev.

Etične smernice določajo bistvene elemente in želene cilje etičnega ravnanja.

1. Sklop: Etična odgovornost do strank

Ta sklop smernic je najbolj obširen, saj zajema 12 smernic, ki govorijo o odnosu med stranko in svetovancem. Več teh smernic je bilo vsebovanih tudi v prejšnjih Etičnih standardih, npr. celovita obravnava strank, spoštovanje strankinega dostojanstva in vrednot, zaupnost storitev, storitve prilagojene posamezni stranki, enakopravnost za vse skupine strank.

Obstajajo pa tudi smernice, ki se zaradi današnjih razmer bolj poudarjajo, ali so dodane:

Smernica 7: zgolj posredovanje spletnih naslovov je neustrezno. Različni spletni portali in družbena omrežja so v pomoč pri razvoju kariere, njihova uporaba mora biti dopolnilo živemu stiku stranke s svetovalcem. Svetovalec mora stranki razložiti zakaj in kako bo uporabila IKT, uporabi pa mora slediti pogovor o novih spoznanjih ter kako ta vplivajo na karierne odločitve.

Smernica 10: kadar storitve kariernega razvoja potekajo kot plačljiva dejavnost, mora biti cena teh storitev že vnaprej znana strankam in za njih sprejemljiva. Stranke se seznani z izvajalci, ki storitve izvajajo brezplačno.

Smernica 11 in 12: svetovalci skrbijo za družbeno odgovornost tako, da zagotavljajo vsem uporabnikom enake možnosti. Kadar ugotovijo, da stranke v izobraževanju in zaposlovanju niso obravnavane enakopravno, si aktivno prizadevajo za spremembe.

2. Sklop: Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in vodji

Karierni svetovalci sodelujejo z drugimi strokovnjaki in vodji, v lastni ustanovi in izven nje. S karierno orientacijo seznanjajo svoje sodelavce in vodje, zlasti s pomembnimi stvarmi, kot je na primer varovanje osebnih podatkov strank ali spoštovanje licenčnin in prepoved fotokopiranja. Svetovalci zagotavljajo drugim strokovnjakom natančne informacije o potrebah svojih strank, ali informacije, potrebne za evalvacije, vendar ob upoštevanju načela zaupnosti. Pri svojem delu upoštevajo etične standarde in nasprotujejo neetičnemu ravnanju drugih svetovalcev.

Smernica 3 in 4: kadar svetovalec naleti na neetično ravnanje drugega strokovnjaka, ga na to opozori. Če se pojavijo etične dileme, se te sprva skušajo rešiti na nacionalni ravni s posvetovanjem v nacionalnem združenju ali združenjih, kadar pa to ni mogoče, se lahko obrnejo tudi na IAEVG.

3. Sklop: Sodelovanje z vlado, lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji in z delodajalci

Karierni svetovalci sodelujejo tudi širše, izven svojih organizacij in stroke. Povezujejo se s starši in predstavniki lokalnih skupnosti, ki imajo pomemben vpliv na karierne izbire in dostop do storitev ter z delodajalci, kjer ozaveščajo pomembnost spoštljivih in varnih delovnih pogojev, spodbujanja izobraževanja ter kariernega razvoja zaposlenih.

Smernice 1, 3 in 4: karierni svetovalci se stalno seznanjajo tudi z relevantnimi politikami glede izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in družbene vključenosti ter aktivno sodelujejo z oblikovalci politik, zakonodajalci, in/ali vodstvi pristojnih služb pri soustvarjanju politik, ki so pomembne za dobrobit strank. Kot posamezniki ali člani strokovnih združenj zavzamejo stališče proti politikam, ki predstavljajo ovire za stranke in javnost.

4. Sklop: Odgovornost do teorije in raziskav

Z namenom razvoja in izboljšav na področju karierne orientacije svetovalci in raziskovalci sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi raziskav ter preverjajo uporabnost teorije pri delu s strankami in ciljnimi skupinami. Pri tem sodelujoče posameznike, skupine in zaposlene v organizacijah seznanijo z namenom raziskav in možnimi načini uporabe rezultatov, pridobijo njihovo soglasje ter poskrbijo za varovanje osebnih podatkov.

Smernica 1 in 4: z ugotovitvami raziskav seznanijo tako sodelavce in organizacijo, kot strokovna združenja, odločevalce in javnost. O rezultatih poročajo v skladu z uveljavljenimi etičnimi in znanstvenimi standardi v izobraževalnih in psiholoških raziskovalnih praksah.

5. Sklop: Odgovornost za profesionalno učenje in razvoj

Kljub temu, da v Sloveniji trenutno še nimamo izobraževalnega programa, ki bi zagotavljal kvalifikacijo za vseživljenjsko karierno orientacijo, je pomembno da karierni svetovalci pridobijo izhodiščno znanje in usposobljenost za področje ter so vključeni v proces stalnega strokovnega učenja in razvoja. V skladu z možnostmi se vključujejo v supervizijo, preko katere širijo svoje znanje in razvijajo spretnosti.

Smernica 3 in 4: v svojih praksah odražajo humanistična načela, ki so podlaga za etično ravnanje.  Svojo pozornost posvečajo spreminjajočim se družbenim in političnim kontekstom in tako ohranjajo svojo kompetentnost prilagajanja storitev raznolikim uporabnikom. Pri tem se zavzemajo za odpravo družbenih neenakosti in upoštevajo različne kulturne okoliščine posameznikov.

Brezplačna tiskana gradiva

V zadnjem letu se je način dela z našimi uporabniki močno spremenil. Karierno svetovanje je v veliki meri potekalo telefonsko ali prek videokonferenčnih klicev, zato smo se pri delu osredotočili predvsem na spletna gradiva in pripomočke. Ob tem se je izkazalo, da so tiskana gradiva in pripomočki tipa papir-svinčnik še vedno zelo uporabni, kadar imamo večje skupine in ne moremo zagotoviti zadostnega števila računalnikov ter v primerih, kadar delamo z ranljivimi skupinami ljudi, ki nimajo dostopa ali zadostnega znanja za delo z računalnikom.

S tem namenom smo za vaše delo pripravili pregled tiskanih materialov, ki jih lahko naročite in prevzamete na VKO točki (Rožna dolina v Ljubljani). Seznam želenih knjižic in pripomočkov nam lahko pošljite na vko@ess.gov.si. Ob tem navedite tudi kolikšno število izvodov potrebujete. Potrudili se bomo, da boste kar se da hitro lahko prevzeli naročeni material.

Knjižice Spleti svojo kariero:

 • Kariera se ustvari, ne zgodi Tradicionalno pojmovanje kariere se umika novim konceptom in definicijam. Kariera vedno bolj predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot, ne le pot na področju dela. Označuje posameznikovo tranzicijsko, dinamično in fleksibilno napredovanje v različne smeri, odvisno od sprememb v okolju.
 • Kje in kako iščem zaposlitev Iskanje zaposlitve je kompleksna naloga. Eden izmed dejavnikov za uspešnost, je tudi prepričanje o lastnih zmožnostih izpeljati nalogo oziroma odnos do iskanja zaposlitve. Informacije o delovnih mestih najdemo na odprtem ali skritem trgu dela. Mreženje je ena izmed najučinkovitejših metod za vstop na skriti trg dela, ki omogoča priti v stik s potencialnimi delodajalci prek prijateljev, sorodnikov, sodelavcev in vseh drugih ljudi.
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve Delodajalci se vse bolj poslužujejo drugačnih obliki delovnega razmerja, zato je dobro, če se z njimi seznanite. Med drugačne oblike zaposlitve oziroma dela uvrščamo: 1. različne oblike podjetij, 2. delo za določen čas, 3. zaposlitev s krajšim delovnim časom, 4. delo na domu, 5. delo na daljavo, 6. rotacija delovnega mesta, 7. delo po pogodbi o delu in avtorski pogodbi, 8. pridobitev statusa kmeta, 9. pridobitev statusa družinskega pomočnika.
 • Prijava/vloga, ponudba in življenjepis Čarobnega in univerzalnega recepta za pisanje prijavne dokumentacije, ki bi zagotovil sanjsko zaposlitev, ni. Na trgu dela je veliko različnih delodajalcev, ki od prijave na delovno mesto pričakujejo različne stvari. V tem poglavju so združene ključne informacije in smernice, kako se lotiti pisanja prijavne dokumentacije in uporabe drugih načinov prijavljanja na delovno mesto.
 • Zaposlitveni razgovor Na večino razpisanih delovnih mest se prijavi zelo veliko število kandidatov in med njimi jih mnogo ustreza razpisnim pogojem. Delodajalci si pri izboru pomagajo z različnimi vrstami zaposlitvenih razgovorov. Naloga iskalcev zaposlitve pa je, da se čim ustrezneje predstavijo.
 • Pogajanja z delodajalcem Ko se iskalci zaposlitve prebijejo v ožji izbor in jih (ponovno) povabijo na razgovor, se začnejo pogovori o plači in drugih delovnih pogojih. Mnogim je zoprna že sama misel na to, pa vendar morajo sami poskrbeti zase in se z delodajalcem o vseh zadevah glede zaposlitve natančno dogovoriti, še preden sprejmemo zaposlitveno ponudbo.

Vprašalniki:

 • Moja karierna zgodba V delovni zvezek so vključene vaje za pomoč pri ustvarjanju lastne življenjske zgodbe. Od ugotavljanja, kakšno delo bi radi opravljali, načrtovanja in raziskovanja kariernih možnosti, do korakov za uresničitev svojih kariernih načrtov (krepitve občutka kontrole nad lastno prihodnostjo in povečanja samozavesti).
 • Karierni kompas Izpostavlja pet ključnih kariernih kompetenc: 1. Razmislek o karieri in lastnih sposobnostih, 2. Razmislek o motivih, 3. Raziskovanje dela/trga dela, 4. Vodenje (upravljanje) kariere in 5. Mreženje ter poudarja pomen kariernega dialoga (bodisi v okviru šolskega svetovalnega dela bodisi na splošno v kariernem svetovanju) na izoblikovanje kariernih kompetenc in poklicne identitete.
 • Moja časovna perspektiva Vprašalnik meri posameznikov odnos do lastne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Zasnovan je tako, da predstavi osnovne značilnosti teorije časovne perspektive, omogoča samostojno vrednotenje rezultatov ter poda nekaj priporočil in vaj za spreminjanje časovnih perspektiv, ki posamezniku ne služijo najbolje.
 • Dejavniki privlačnosti na delovnem mestu Nekateri ljudje na delovnem mestu iščejo varnost, drugi večjo odgovornost. Jasno razumevanje orientacije za delo, motivov, vrednot in zaznanih talentov, lahko pomaga načrtovati delovno življenje in karierne odločitve. Ta model predvideva, da ključno vlogo pri odločanju igra naslednjih deset dejavnikov: varnost, lokacija, odnosi, priznanje, prispevanje skupnosti, delovna skladnost, prilagodljivost, učenje, odgovornost in inovativnost.
 • Lestvica za oceno kompetenc Ocenjevanje osebnih kompetenc je lahko pravi izziv. Lestvica je zasnovana tako, da pomaga oceniti razvitost 8 kompetenc: smisel, reševanje problemov, spretnost komuniciranja, teoretično znanje, organizacijska prilagodljivost, praktično znanje, odnosi z ljudmi in samozavest.
 • Občutek vrednosti Vprašalnik se osredotoča na to, kako osebe zaznavajo svoje odnose z drugimi. Spreminjanje vrednostnega odnosa je »dvosmerna ulica«. Vrednost lahko povečajo s spremembo lastnega vedenja, pogovorom o spremembi vedenja drugega ali pa z umikom iz okolja, kjer niso cenjeni.
 • Vprašalnik težav pri kariernem odločanju in Vprašalnik stilov odločanja za srednješolce Dijaki so v obdobju srednješolskega izobraževanja postavljeni pred številne izzive, v katerih morajo sprejeti različne odločitve – ena od njih je tudi odločitev glede nadaljnjega študija. Pri tem se nekateri odločijo enostavno in nimajo večjih težav, drugi pa v tem procesu naletijo na določene težave. Da bi jim lahko pomagali, je potrebno najprej odkriti njihove stile odločanja in izvor(e) teh težav.
 • Vprašalnik težav pri kariernem odločanju in Vprašalnik vključenosti staršev v karierno odločanje za osnovnošolce Odločanje za nadaljevanje šolanja v srednji šoli je kompleksen proces, ki zahteva precejšnjo karierno prilagodljivost že osnovnošolskih učencev. In čeprav pridejo nekateri mladostniki do teh odločitev skoraj neopazno, se mnogi med njimi (skupaj s starši) soočajo z manjšimi ali večjimi težavami. Komplet preizkusov za karierno odločanje v osnovni šoli olajša diagnosticiranje težav, povezanih s kariernim odločanjem učencev in omogoča boljši vpogled v vlogo staršev pri tem.