Karierno svetovanje na Zvoku mladosti

V petek, 27. maja, se bo od 10. ure dalje v Križankah odvijal Zvok mladosti – osrednji dogodek Evropskega leta mladih.

Osrednja nit dogodka bo tema, kako ohraniti naš planet čim bolj zelen in kako pri tem vključevati mlade, da sami oblikujejo svojo prihodnost in so pri tem aktivni ter tako soustvarjajo svojo skupno prihodnost. Zvok mladosti,  s katerim bomo skupaj z mladimi proslavili evropsko leto mladih, bo na enem mestu ob celodnevnem vzporednem dogajanju, ki se bo raztezalo od Trga francoske revolucije do glavnega odra Križank, povezal dialog z odločevalci, izobraževalne vsebine, interaktivne delavnice na različne teme in kulturno-glasbeni program. Vse aktivnosti, ki bodo potekale na dogodku, bodo predstavljene z vidika trajnostne in ekološke note ter mladim podane na interaktiven, informativno – izobraževalen in zabaven način.

V okviru dogodka bo potekala tudi interaktivna sejemska dejavnost, na kateri se bodo predstavljale organizacije za mlade, okoljevarstvene in trajnostne organizacije ter vladni resorji. Skozi različne aktivnosti, kot so delavnice o oblikovanju predlogov za odločevalce, delavnice na temo duševnega zdravja, zaposlitve, kvizov o enakosti spolov, ponovne uporabe časopisnega papirja, izmenjevalnice ter mnogo drugih, bomo spoznavali trajnostne tematike. Stojnica Zavoda za zaposlovanje in projekta NKT VKO – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO bo nudila mladim možnost kariernega svetovanja in uporabo pripomočkov za vodenje kariere. 

Posredujte informacijo mladim in jih spodbudite, naj pridejo kaj naokrog!

Glavni organizator Zvoka mladosti je Urad RS za mladino, ki dogodek organizira v sodelovanju z MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, Mladinskim svetom Slovenije, Mrežo MaMa in Mestno občino Ljubljana.

Nabor majskih VKO dogodkov

Obeta se nekaj zanimivih dogodkov s področja vseživljenjske karierne orientacije, zato smo za vas na enem mestu zbrali trenutno najbolj aktualne. Preverite, kaj vse je na voljo in se pridružite kateremu izmed izobraževanj ali srečanj!

 

Spletno predavanje »Izzivi pri sprejemanju kariernih odločitev in kako lahko pomagamo?«

Na projektu NKT VKO organiziramo enourno predavanje doktorice psihologije iz Londonske Univerze, Julie Yates, ki bo tekom dogodka opredelila najpogostejše zastoje in težave, s katerimi se srečujejo posamezniki med razvojem kariere, s poudarkom na specifičnih vidikih procesa odločanja na karierni poti, in svetovalcem ponudila nekaj predlogov oz. praktičnih tehnik, s katerimi lahko strankam pomagajo pri premagovanju le-teh. Predavanje bo izvedeno preko videokonference, v angleškem jeziku in je za udeležence brezplačno, prijave pa so obvezne.

 

Mreženjski dogodek: »Krajši delovni čas – utopija ali prihodnja realnost?«

Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL) organizira dogodek v živo, ki bo potekal med 9.00 in 12.30 uro v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana MONS. Kotizacije ni, objave so obvezne. V okviru plenarnih prispevkov in okrogle mize bodo predstavili izzive in prednosti vpeljevanja krajšega delovnega časa tako z zakonodajnega, pokojninskega, psihološkega, ekonomskega, delodajalskega in sindikalnega vidika.

 

Konferenca »Povezovanje modrosti in strasti v STEAM« 

Ste vedeli, da je med vsemi zaposlenimi v STEAM (angleška oznaka za poklice v »Science, Technology, Engineering,  Art, Mathematics«) le 8-20% žensk? Ob tem dejstvu se dame, ki so že del STEAM področij, soočajo z izzivi vključenosti, občutijo, da so v manj ugodnem položaju zgolj zato, ker so ženske in imajo več ovir pri napredovanju in kariernem razvoju. Zato je ključnega pomena, da podpiramo ženske, ki so izbrale kariero v STEAM poklicih kot tudi navdušiti mlade, ki se za to pot še odločajo. Na konferenci bodo delili konkretne dobre prakse podjetij, ki že izvajajo aktivnosti za podporo ženskam na njihovi karierni poti in žanjejo rezultate vključujočih delovnih praks. Na delavnicah se bodo dotaknili tudi učinkovite komunikacije in samozavesti, govorci pa bodo s polnim košem idej in izkušenj tlakovali pot novim iniciativam. Organizator dogodka je Toastmasters Business Club Slovenia. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijava pa obvezna (najkasneje do 15. 5. 2022 oz. do zapolnitve mest). V primeru neudeležbe oz. odjave manj kot dva dni pred dogodkom se zaračuna kotizacija v vrednosti 50 EUR.

 

 Dvodnevna delavnica »Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih«

ACS za pripravlja delavnico, v okviru katere se boste izobraževalci odraslih lahko seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. Delavnica je brezplačna, najkasnejši rok za prijavo pa je 12. maj.

 

Dvodnevna konferenca o razvoju kadrov »Znanje. Priložnosti. Razvoj.«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo ob zaključevanju evropske finančne perspektive 2014–2020 predstavil dosežke evropskih programov s področja razvoja kadrov ter druge dejavnosti sklada. Skupaj z udeleženci se bodo ozrli v prihodnost in si na podlagi dosedanjih izkušenj zastavili nadaljnje korake, s katerimi bodo prispevali k nadaljnjemu uspešnemu razvoju za gospodarski in družbeni uspeh. Konferenca bo potekala v živo v Kongresnem centru Thermane Laško, kotizacije ni, prijave obvezne.

 

 Delavnica za strokovne delavce “Poklici prihodnosti in nove tehnologije”

Karierni Plac v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana organizira delavnico, na kateri boste lahko strokovni delavci šol bolje spoznali poklice prihodnosti, digitalne kompetence ter inovativne metode poučevanja. Udeležba je brezplačna, obvezne pa so čimprejšnje prijave, saj je število mest omejeno!

 

Udeležite se lahko tudi zaključne konference projekta Prehod mladih z nazivom “Prehod mladih – stičišče sistemov in zakonodaje“, ki bo potekala hibridno: v živo od 9.  do 12. ure v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani, za zainteresirane pa tudi prek spleta. Udeležba je brezplačna, na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti.

Zelena karierna orientacija

Prihodnost Evrope je odvisna od zdravja planeta. Na sodobne izzive, povezane s podnebjem in okoljem, se moramo odzivati hitro in ambiciozno.

EU se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost in izpolnila svoje mednarodne zaveze iz Pariškega sporazuma. Da bi dosegli ta cilj, bo potrebno preoblikovanje evropske družbe in gospodarstva, kar bo treba izvesti na čim bolj gospodaren, pravičen in socialno uravnotežen način. V ta namen je EU sprejela strategijo, Evropski zeleni dogovor, ki je sveženj političnih pobud za usmeritev EU proti zelenemu prehodu in ki naj bi jo do leta 2050 pripeljale do končnega cilja – podnebne nevtralnosti.

Zeleni dogovor bo pripomogel k preoblikovanju EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim in konkurenčnim gospodarstvom.

V skladu s strategijo zelenega dogovora pa so tudi novi trendi na področju karierne orientacije in sicer gre za tako imenovano zeleno karierno orientacijo.

Skrb za okolje in zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb vedno bolj vplivata na karierno odločanje mladih v Evropi. Njihove odločitve za nadaljnje izobraževanje in poklic postajajo vedno bolj povezane z varovanjem okolja (neposredno ali posredno), tako z izbiro lastne poslovne poti ali z izbiro delodajalca, ki je okoljsko ozaveščen. Individualne odločitve posameznika se dopolnjujejo z družbenimi vprašanji razvoja kariere – s poudarkom na okoljskih vplivih izbire poklicne poti.

Karierni svetovalci in strokovnjaki tako v svoje delo vedno bolj vključujejo tudi okoljski vidik. Paradigma karierne orientacije, kjer je na prvo mesto postavljen individualizem in gospodarska rast, se spreminja in v ospredje postavlja delo in delovna mesta, ki zmanjšujejo škodo za okolje in povečujejo zavest o pomenu zelenih karier. Zelena karierna orientacija pa ne pomeni zgolj okoljskega vidika, ampak zajema tudi trajnostni vidik, spodbujanje socialne pravičnosti in dostojnega dela. Na prvo mesto ni več postavljena gospodarska rast, pač pa dostojno plačilo za dostojno delo, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, zdravje, skupnost.

In katerih 5 pojmov je ključnih za zeleno karierno orientacijo?

 1. Skrb za okolje in zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb
 2. Vpliv na karierno odločanje mladih
 3. Zelene kariere
 4. Sprememba paradigme
 5. Trajnostni vidik – socialna pravičnost in dostojno delo

Več o tej zanimivi in aktualni temi lahko izveste 21.4. 2022 na predavanju članic projekta NKT VKO, na konferenci Zavoda RS za šolstvo:Prispevki strok za svetovalno delo v praksi“.

Lahko pa prisluhnete tudi 3. epizodi Cedefopovega podkasta o zeleni ekonomiji, v katerem teče beseda o tem, kako bo evropski zeleni dogovor vplival na način življenja, učenja in dela, kakšen bo vpliv zelenega prehoda na znanja in spretnosti ter trg dela, kakšna je vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja in kako lahko tako imenovaniščitnični poklicivplivajo na prehod? Strokovnjaka Stelina Chatzichristou in Jasper van Loo ponudita nekaj odgovorov v razmislek.

Viri:

Sporočilo predsednika mednarodnega združenja IAEVG ob vojni v Ukrajini in koristni viri za delo z begunci

Predsednik mednarodnega združenja IAEVG, dr. Bert van Brussel, je minuli teden člane nagovoril s pismom podpore in izrazom želje po dialogu ter pozval k morebitnim predlogom s strani prakse.

V sporočilu poudarja osnovna načela etičnega delovanja v vseživljenjski karierni orientaciji, torej pri kariernem, izobraževalnem in poklicnem svetovanju, ki obsegajo prizadevanja za socialno pravičnost, družbeno vključenost in vseživljenjsko perspektivo kariernega razvoja, ter poziva k podaji povratnih informacij o vrstah pomoči, ki jo strokovnjaki pri delu z begunci potrebujete.

V teku so razprave o tem, kako zagotoviti kratkoročno in dolgoročno podporo pri soočanju s posledicami dogodkov v Ukrajini. Upravni odbor IAEVG zanima sledeče:

 • Ali ste že sodelovali pri pobudah za pomoč ukrajinskim beguncem pri izobraževanju in karierni orientaciji ali to načrtujete?
 • Prosimo, povejte nam več o svojih potrebah po dodatnem strokovnem znanju.
 • Ali imate v Ukrajini stik s kolegi, ki se ukvarjajo s prakso karierne orientacije, njeno politiko ali raziskavami?

Informacije lahko posredujete na naslov Društva za karierno orientacijo Slovenije >> dkos@dkos.si ali naslovite direktno na gospoda dr. Berta van Brussela >> president@iaevg.com.

Koristni viri za strokovnjake VKO pri delu z begunci

Evropska skupnost kariernih svetovalcev igra pomembno vlogo pri pomoči vsem beguncem in migrantom, saj jim nudi podporo pri iskanju novih poti na področju izobraževanja, usposabljanja in dela.

V pomoč strokovnjakom VKO, ki delate s to ciljno skupino oseb, so na Euroguidance zbrali vire, orodja in članke, s pomočjo katerih jim lahko pomagate zagotoviti dostojen prehod v novo državo.

Poleg tega Euroguidance razpisuje dva spletna seminarja (21. & 28. aprila), namenjena strokovnjakom VKO, ki bi radi izvedeli več o orodjih in pomembnih vidikih dela z begunci, prijavite se lahko na enega ali oba spletna dogodka.

Dodajamo še nabor povezav, specifičnih za delo z ukrajinskimi državljani v slovenskem prostoru:

Gradivo pilotnega programa »Vem, kam grem.« – Vključevanje vseživljenjske karierne orientacije v gimnazijski program

V šolskih letih 2020/21 in 2021/22 smo člani ekipe projekta NKT VKO sodelovali z gimnazijo Rudolfa Maistra iz Kamnika pri izvajanju programa vseživljenjske karierne orientacije na šoli. V aktivnosti so bili vključeni štirje oddelki 3. letnikov gimnazijskega programa in njihovi razredniki, vodili pa sta jih šolska svetovalna delavka Erika Zabret in koordinatorka programa Marija Švraka.

Pilotni program »Vem, kam grem.«: Vključevanje vseživljenjske karierne orientacije v gimnazijski program je bil zasnovan z namenom preverjanja izbranih kariernih pripomočkov za delo z dijaki in preizkušanja, v kolikšni meri lahko z rednim posredovanjem vsebin vseživljenjske karierne orientacije dijakom olajšamo proces kariernega odločanja.

Ob tem je nastal nov, v praksi preizkušen pripomoček – zbirnik gradiv za izvajanje celoletnega programa karierne orientacije na srednji šoli, ki je sedaj prosto dostopen za uporabo in je lahko navdih oziroma se ga lahko pri svetovalnem delu poslužijo svetovalni delavci, učitelji in drugi karierni svetovalci, ki se ukvarjajo s srednješolci.

Vabljeni k branju in uporabi! >> Zbrana gradiva za izvajalce (razrednike in šolsko svetovalno službo) in gradiva za dijake

Gradivo je nastalo na projektu »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Osvežen seznam izvajalskih organizacij VKO, ki nudijo šolajoči mladini brezplačna svetovanja

Nacionalna strokovna skupina za VKO je pripravila seznam izvajalskih organizacij VKO, ki učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom nudijo brezplačna svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja.

Če vaša organizacija morda še ni na seznamu, pa v času vpisa omogočate šolajoči mladini brezplačno svetovanje, nam pišite na naslov vko@ess.gov.si in vas bomo dodali! Tabelo bomo v prihodnjih nekaj dneh dopolnili tudi s seznamom organizacij VKO, ki nudijo brezplačna karierna svetovanja za odrasle.

Vabljeni k posredovanju informacije o možnosti brezplačnih svetovanj svojim strankam.

Online strokovni posvet Kariernega centra za mlade

Veliko mladostnikov svojo kariero prepušča naključju. Pogosto menijo, da je pravilna ena sama karierna pot in ta izbira obvezujoča za vse življenje. Zaradi pomanjkanja izkušenj in zrelosti mladostniki pri kariernem odločanju potrebujejo posebno oporo.

Vabljeni na on-line strokovni posvet »KAKO RAZVIJATI STROKOVNO DELO ZA KARIERNI RAZVOJ MLADIH? Prednosti in uporabnost kreativnih tehnik in inovativnih pristopov za delo z mladimi«, ki ga organizira Karierni center za mlade.

Potekal bo v torek, 8. marca, med 10. in 12.30 uro preko ZOOM povezave: https://us02web.zoom.us/j/86847957067. Na posvetu boste dobili namige, kako mladim s pomočjo inovativnih pristopov in pravo podporo pomagati k optimalnemu osebnemu in poklicnemu razvoju. Oglejte si celoten program posveta.

Na dogodku sodelujemo tudi mi. Lepo vabljeni na predstavitev primera dobre prakse 1 – Predstavitev izvedbe celoletnega partnerskega pilotnega programa »Vem, kam grem«, ki ga bosta izvedli Sonja Gomboc, karierna svetovalka in članica ekipe projekta NKT VKO ter Erika Zabret, svetovalna delavka z Gimnazije Kamnik!

Udeležba je brezplačna, potrebno se je prijaviti najkasneje do 4. 3. 2022 in sicer preko spletnega prijavnega obrazca.

S pomočjo Vprašalnika ePNP do bolj ozaveščenih kariernih odločitev glede podjetništva

Za razvoj podjetniške ideje ni nikoli prezgodaj.

Veliko mladih že v času izobraževanja razmišlja, da bi nekoč začeli s svojim poslom ali dejavnostjo. Le redki med njimi pa se odločijo tudi za zgodnje pridobivanje prvih izkušenj in s tem prvih potrebnih konkretnih korakov, ki bi jih pripeljali bližje njihovim zamislim in željam. Pogosto je razlog za to v nezadostnem poznavanju razvoja podjetniške dejavnosti. Postati uspešen podjetnik namreč poleg ustrezne ideje in vizije pomeni imeti tudi določene sposobnosti in lastnosti. Nekatere med njimi so prirojene, nekaterih pa se je potrebno naučiti in jih razvijati. Zato je dobro do podjetništva pristopiti načrtno, spoznati potrebne lastnosti in sposobnosti ter jih začeti razvijati čim prej. V podjetništvu se namreč dobro obrestuje, da ima mladi podjetnik čim več izkušenj in pridobljenega znanja iz različnih področij dela in dejavnosti.

Če se tudi vi pri svojem delu kot svetovalci srečujete z mladimi, ki razmišljajo o podjetniški karieri in bi jim pri tem želeli nuditi določeno podporo in koristne usmeritve, vas vabimo k uporabi priročnega spletnega VKO pripomočka Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo (ePNP).

Spletni vprašalnik je narejen tako, da uporabniku omogoča samostojno in enostavno reševanje tudi preko mobilnega telefona ali tablice. Prejete rezultate o svojih lastnostih v grafični in tekstovni obliki lahko po e-pošti posreduje sebi in/ali svojemu svetovalcu.

Elektronski vprašalnik ePNP je brezplačen in prosto dostopen na odprtem delu portala e-VKO >> https://www.e-vko.si/pnp.

Predlagamo, da vprašalnik najprej izpolnite sami in ob tem pregledate še priročnik za uporabo. Tako se lahko sami prepričate o uporabnosti in enostavnosti vprašalnika. S tem obogatite tudi svojo osebno »orodjarno« svetovalnih pripomočkov s katerimi dopolnjujete vaše storitve!

5. sklop etičnih smernic VKO: Odgovornost za profesionalno učenje in razvoj

Etične smernice VKO določajo bistvene elemente ter želene cilje etičnega vedenja in na tak način spodbujajo strokovni ter etični razvoj izvajalcev VKO.

Sestavljene so iz petih sklopov, zadnji sklopOdgovornost za profesionalno učenje in razvoj, spodbuja zavedanje o tem, kako pomembno je, da karierni svetovalci sprva pridobijo izhodiščna znanja in usposobljenost za izvajanje dejavnosti karierne orientacije (kljub temu, da v Sloveniji trenutno nimamo izobraževalnega programa, ki bi zagotavljal formalno kvalifikacijo), nato pa so vseskozi vključeni v proces stalnega strokovnega učenja in razvoja, da so kompetentni praktiki. Zajema pet smernic:

 • Usposobljenost za VKO
 • Krepitev profesionalnega razvoja
 • Refleksija
 • Strokovno odzivanje na potrebe raznolikih uporabnikov
 • Vključevanje v supervizijo

V skladu s temi smernicami izvajalci VKO proaktivno skrbijo za krepitev svojega profesionalnega razvoja. V svojih praksah odražajo humanistična načela, ki so podlaga za etično ravnanje. Svojo pozornost namenjajo tudi refleksiji in razmislekom o naravi našega dela, o tem kdo so naše stranke in katera etična vprašanja so pomembna v razmerjih do njih in do družbe kot celote. Odgovorni so za spremljanje, ohranjanje in razvoj svojih strokovnih kompetenc, da so raznolikim strankam zmožni nuditi ustrezne storitve. Sledijo inovacijam in trendom v lokalnih in globalnih okvirih karierne orientacije, pri čemer se zavzemajo za odpravo družbenih neenakosti. In nenazadnje, v skladu z možnostmi se vključujejo v supervizijo ter medkolegialno supervizijo, preko katere širijo svoje znanje in razvijajo spretnosti, potrebne za učinkovito izpolnjevanje svojih profesionalnih odgovornosti.

Kako se kot praktiki sami odzivate na vprašanja enakosti, družbene pravičnosti in trajnosti karier? Ste kdaj razmišljali o tem, kako pomembna je vloga kariernih svetovalcev pri podpori posameznikom in družinam, ob hkratnem ohranjanju vzdržnosti sistemov in ekonomskih družbenih struktur? Se sami redno izobražujete, se vključujete v supervizijo, podpirate sodelavce pri pridobivanju posvetovalnih znanj?

Preberite več o smernicah VKO v brošuri >>

Za svetovalno delo z brezposelnimi na voljo prenovljen spletni pripomoček eVOIZ

Vprašalnik o odnosu do iskanja zaposlitve – eVOIZ je pripomoček, ki je zlasti uporaben pri tistih brezposelnih in drugih iskalcih zaposlitve, ki se nahajajo na prehodu med zaposlitvami ali so iskalci prve zaposlitve.

Posebej je priporočljiv pri strankah, ki dalj časa iščejo zaposlitev in pri tem niso neuspešni zaradi znanih ovir (npr. zdravstvenih ali kompetenčnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem). Realizacijo zaposlitve jim lahko otežujejo tudi nekatera stališča in prepričanja, ki jih s pomočjo Vprašalnika o odnosu do iskanja zaposlitve lažje in hitreje prepoznamo. V nadaljnjem svetovalnem procesu jih potem s pomočjo vedenjsko kognitivnih ali drugih tehnik ustrezno nagovorimo in z izbranimi nadaljnjimi aktivnostmi vplivamo na njihovo preoblikovanje.

Vprašalnik omogoča pregled stališč, ki so razmejena v štiri vsebinska področja:

 • načrtovanje iskanja dela,
 • zavzetost,
 • aktivnost in
 • optimizem

Izpolnjevalec ga reši hitro (v manj kot 5 minutah), reševanje je možno tudi na mobilnih napravah, rezultate pa prejme v obliki pdf poročila z napotki za naprej. Iz okolja spletnega vprašalnika lahko poročilo posreduje svojemu svetovalcu po e-pošti, ki prejme obvestilo in dopolnjeno poročilo, v katerem so navedeni tudi odgovori izpolnjevalca.  Na podlagi teh lahko prepozna stališča, ki bi pri svetovancu lahko predstavljala omejujoča prepričanja in zaradi katerih ne napreduje pri iskanju zaposlitve ter pripravi nadaljnji svetovalni načrt.

Vprašalnik je dostopen na eSvetovanju ZRSZ, prenovljen priročnik za uporabo pa je na voljo med VKO pripomočki in orodji kot povezan dokument.

Pred uporabo pri strankah predlagamo, da ga karierni svetovalci najprej preizkusijo, sami izpolnijo in pregledajo prenovljen priročnik z navodili za interpretacijo in razlago rezultatov.

Uporaba vprašalnika je za karierne svetovalce in njihove stranke brezplačna. Prenova pripomočka je nastala v okviru projekta NKT VKO – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO s pomočjo sredstev ESS.