Europass, moj karierni kotiček v oblaku

Na spletnem seminarju za svetovalne delavce in karierne svetovalce Europass, moj kariereni kotiček v oblaku bo nacionalni center Europass prikazal, kaj vse ponuja portal Europass, kako je mogoče v sistemu Europass beležiti pridobljene kvalifikacije, kompetence in zaposlitvene cilje, kako ovrednotiti digitalna znanja, kaj je dvofaktorska avtentifikacija, kakšen je dober življenjepis z vidika in v obliki Europass. Prijava do 20. maja.

Spletni seminar Trendi na trgu dela in vseživljenjska karierna orientacija

Na Euroguidance spletnem seminarju za svetovalne delavce in karierne svetovalce, ki bo potekal 18.3. 2024 od 9.30-10.30h, bo Zavod RS za zaposlovanje predstavil aktualne informacije o trendih na trgu dela iz vidika vseživljenjske karierne orientacije. Prijava na dogodek

 

Namere učencev devetih razredov slovenskih osnovnih šol

Zavod RS za zaposlovanje pripravlja elektronski vprašalnik o poklicni poti, ki je pripomoček pri kariernem odločanju učencev v 9. razredu osnovne šole, saj pomaga učencem pri odkrivanju poklicnih želja, povezanih z odločanjem o nadaljnjem izobraževanju v srednji šoli. Poleg tega pomaga učencem razmisliti o interesih glede šolskih predmetov in zunajšolskih dejavnostih, predvsem pa o njihovih poklicnih interesih in izobrazbenih namerah. Namere učencev devetih razredov slovenskih osnovnih šol kažejo, da se je interes za vpis na gimnazije znižal v primerjavi z lanskoletnimi podatki za 1%, zvišal se je interes vpisa na srednje strokovno izobraževanje. Med gimnazijskimi programi je interes za splošno gimnazijo izrazilo 2% manj učencev v primerjavi z lanskim letom, 1% se je interes povečal na tehniški gimnaziji in 1% se je interes povečal na ekonomski gimnaziji.

Svetovanje na enem mestu, 12. do 16. 2.

Svetovanje na enem mestu o nadaljevanju izobraževanja, izbiri ali spremembi poklica in o razvoju kariere bo potekalo 12-16. februarja od 15-19h in 17. februarja od 11-15h v Ljubljani. Izkušeni karierni svetovalci bodo nudili brezplačno informiranje in svetovanje za učence, dijake, študente, starše in odrasle.

 

Svetovanje na enem mestu gradivo za 12.-16.2.2024

PPT_Uvodna predstavitev_1.2.2024

Seznam_po dnevih_koordinatorji_SEM 2024

Maruša_Goršak_Informativni intervju in viri informacij_za dijake_2023_2024

SEM_POVEZAVE_gradiva_razno_2024

SEM 2024_Baze_ Andreja Dobrovoljc_1.2.2024

svetovanje na mestu 2024

SEM izobraževanje vpisne službe Univerze v LJ

Obrazec_spremljanje_SEM 2024_OSEBNO_final

Obrazec_spremljanje_SEM 2024_Na daljavo_final

MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI – nadaljevanje izobraževanja in prehod na trg dela

 

 

 

 

Spletni seminar Trg dela v Sloveniji in Evropi

Na spletnem seminarju za svetovalne delavce in karierne svetovalce, ki bo potekal 2. 2. 2024 od 9.30-10.30h, bo Zavod RS za zaposlovanje predstavil aktualne informacije o trgu dela v Sloveniji in Evropi. Prijava na dogodek je zaključena.

Usposabljanje za uporabo elektronske Multifaktorske baterije testov

Vabimo vas na usposabljanje za uporabo elektronske Multifaktorske baterije testov, ki je bila pod okriljem projekta NKT VKO razvita na Centru za psihodiagnostična sredstva. Gre za dragocen pripomoček na področju karierne orientacije, ki učencem v zaključnih razredih osnovne šole olajša proces odločanja o nadaljnjem šolanju oziroma kasneje pri izbiri poklica. Rezultati prispevajo k spoznavanju lastnih sposobnosti ter pomagajo graditi realistično podobo o sebi.

Usposabljanje je namenjeno svetovalcem s področja vseživljenjske karierne orientacije, po izobrazbi univ. dipl. psiholog oziroma mag. psihologije. Ob prijavi na usposabljanje je potrebno obvezno posredovati dokazilo o ustrezni izobrazbi na elektronski naslov: emfbt@ess.gov.si.

Prednost bodo imeli psihologi, zaposleni v svetovalnih službah na osnovnih šolah (v primeru, da bo interesa več kot je prostih mest).

Usposabljanje je obvezno tudi za tiste, ki test MFBT poznate v papirni različici, saj je interpretacija vsebinsko spremenjena. Oblikovane so lestvice (interpretacija ni več zgolj po testih), na podlagi merjenja časov odgovarjanja pa so dodane mere koncentracije in veljavnosti.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 30. 1. 2024, od 9.00 do 13.30, na Centralni službi ZRSZ v Ljubljani, Rožna dolina, Cesta IX/6, v veliki sejni sobi v pritličju. Izvedeno bo v dveh delih: najprej usposabljanje v živo, nato pa bo sledilo samostojno delo doma/v šoli za preizkus spletne aplikacije eMFBT (predvidoma 2 uri).

Delavnica je za udeležence brezplačna. Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite le tisti, ki boste zagotovo lahko sodelovali. Prijava zaenkrat še ni možna. Prijava bo mogoča od 10. 1. 2023 dalje na spletni strani VKO točka.

Working as a guidance counsellor in a changing world – (do) we have what it takes?

Nov zbornik Euroguidance Cross Border seminarja Working as a guidance counsellor in a changing world – (do) we have what it takes? smo pripravili sodelujoči Euroguidance centri, vključuje pa prispevek sodelujočih kariernih svetovalcev iz 11 držav članic, ki so vodili praktične delavnice na seminarju.

Karierni sejem “Vesolje priložnosti”

Vabljeni na Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja 2023, pod že znanim sloganom »Vesolje priložnosti« , ki bo potekal 12. in 16. novembra 2023 v Mariboru, v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130.

Organizirata ga Območno obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Štajerska gospodarska zbornica v partnerskem sodelovanju z Mestno občino Maribor, Zavodom RS za zaposlovanje – Območno službo Maribor, Univerzo v Mariboru, Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova in Mladinskim kulturnim centrom Maribor.

 

Posvet “Izzivi svetovanja glede izbire študija”

Vabljeni, da se udeležite 15. Posveta s svetovalnimi delavkami in delavci srednjih šol z naslovom Izzivi svetovanja glede izbire študija sredi transformacije družbe 21. stoletja, ki ga organizira Univerza v Ljubljani, služba za VPIS.

Letošnji Posvet bo potekal 1. 12. 2023, s pričetkom ob 9.00, na UL Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4. Na Posvet se prijavite – kot vedno, preko POPR povezave, ki jo najdete v priloženem programu.