Pregled stanja

Organiziranost VKO v Sloveniji

Vseživljenjska karierna orientacija je organizirana medresorsko. Poleg družbenih dejavnikov kot so trg dela, delodajalci, gospodarska oz. delodajalska združenja, sindikati, politika in ne nazadnje tudi starši, je VKO najbolj izražena v delu na ministrstvih: MIZŠ, MDDSZ in MGRT.

Shema prikazuje relevantne institucije, izvajalce storitev in uporabnike, ki so jim storitve prioritetno namenjene. Uporabniki pa se lahko poslužujejo storitev VKO tudi v drugih institucijah, ne nujno samo v tistih, ki so za določeno ciljno skupino prioritetno zadolžene.

DRUŽBENI DEJAVNIKI

Politika

Delodajalci/trg dela (GZS, OZS, druga združenja)

Sindikati

Družina

RELEVANTNA MINISTRSTVA

NACIONALNA STROKOVNA SKUPINA ZA VKO

Da bi oblikovanje strateških dokumentov in politik s tega področja potekalo enotno, je bila imenovana Nacionalna strokovna skupina za VKO, ki je sestavljena iz predstavnikov vseh javnih zavodov s tega področja.

Kot podpora tej skupini je organizirana Nacionalna koordinacijska točka za VKO, ki sodeluje z pripravo gradiv, evalvacij, izvajanjem skupnega izobraževanja, zagotavljanjem kakovosti in strokovne podpore.

NACIONALNE INSTITUCIJE VKO

Nacionalne institucije, ki skrbijo za izvajalce storitev VKO:

IZVAJALCI STORITEV VKO

Neposredni izvajalci karierne orientacije so:

Osnovne šole

Srednje šole

Višje strokovne šole

Visokošolski zavodi

NVO-ji, CSD-ji, MIS-i

Uradi za delo in karierna središča Zavoda RS za zaposlovanje

Koncesionarji VKO

ISIO središča za izobraževanje odraslih

Podjetja

Pregled izvajalcev brezplačnega kariernega svetovanja za izbiro nadaljnjega izobraževanja (seznam posodobljen 20. februarja 2023).

UPORABNIKI STORITEV VKO

Osnovnošolci

Srednješolci

Študenti

Brezposelni

Zaposleni

Osipniki

Ostali

A+
Za povečavo in pomanjšavo besedila uporabite tipki CONTROL + in CONTROL -
Barvna tema
Privzeto
Črno ozadje, zelen tekst.
Belo ozadje, črn tekst.
Modro ozadje, rumen tekst.
Bež ozadje, črn tekst.
Logotip Evropskega socialnega skladaLogotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiLogotip projekta NKT VKOLogotip Zavoda za zaposlovanje