Sklepno sporočilo združenja IAEVG 2021 po zaključku konference v Rigi

17. Nov 2021