71 rezultatov za:

61

Pregled stanja

Kratek pregled stanja VKO v Sloveniji in tujini

63

Definicija in pomen

Pomen in opredelitev pojma ter vpliv in učinki vseživljenjske karierne orientacije na razvoj družbe

69

VKO