Sestanek Strokovne skupine za VKO bo 2.10.2018 ob 13. uri.