Sestanek Strokovne skupine za VKO bo 17.12.2018 ob 9. uri.