3. sklop etičnih smernic VKO: Sodelovanje z vlado, lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji in z delodajalci

26. Nov 2021