Začetni seminar Uporaba gestalt pristopa v svetovanju (24. in 25. avgust 2020)