Usposabljanje za uporabo Vprašalnika težav pri kariernem odločanju in Vprašalnika stilov odločanja za srednješolce (20.8.2020)