Usposabljanje za uporabo Vprašalnika stilov odločanja in Vprašalnika težav pri kariernem odločanju za srednješolce